top of page

{ 木工與他們的產地 Hong Kong Carpenters }

Jan 2021

 
 
 
 

.

由十多個本地木工單位共同展出作品;

從藝術、建築、工藝、教學到產品設計,橫跨多個領域,

用雙手演繹什麼叫香港製造。

.

.

.

展覽資訊:

地點: 深水埗大南街186號地下合舍
日期: 1月27號至2月21號
開放時間: 12:00-20:00

 
 
 
 
 
 
tempImageForSave(1).jpg
IMG_3987.JPG
IMG_3985.JPG
R0004328.JPG
R0004320.JPG
R0004325.JPG
bottom of page